Käyttäjätilin luominen
SULJE

Sisäänkirjautuneena käyttäjänä voit mm. tallentaa reittejä ja päivittää satamatietoja.Vahvista käyttäjätunnuksen luominen kirjoittamalla alla näkyvät sanat niiden alapuolella sijaitsevaan kenttään. Jos et saa selvää sanoista, saat uudet sanat painamalla ylintä nappia sanojen oikealla puolella.

Vertti.info -verkkopalvelun käyttöehdot 1.1.2010 alkaen

1. Yleistä

Veneilijän reittiopas Vertti (jäljempänä "Palveluntuottaja") tarjoaa Internet-palvelun (jäljempänä "Palvelu") osoitteessa http://www.vertti.info. Palveluun sovelletaan näitä käyttöehtoja. Palvelun käyttäjä (jäljempänä "Käyttäjä") sitoutuu noudattamaan ehtoja avaamalla jonkin Palvelun sivun tai tiedoston. Palvelun käyttö ei ole sallittua, mikäli Käyttäjä ei hyväksy näitä ehtoja kokonaisuudessaan.

2. Tekijänoikeudet

Palvelu sisältää Palveluntuottajan tuottamaa sisältöä ja on suojattu tekijänoikeudella Suomessa voimassa olevan tekijänoikeuslain mukaisesti. Kaikki oikeudet, joita ei nimenomaisesti näissä käyttöehdoissa myönnetä, pidätetään. Käyttäjällä ei siten ole oikeutta tallentaa, kopioida, levittää, näyttää julkisesti tai muuten kaupallisesti hyödyntää Palvelua tai niiden osia missään muodossa ilman palveluntuottajan tai muun oikeudenhaltijan etukäteen antamaa kirjallista suostumusta. Käyttäjällä on kuitenkin oikeus katsella ja lukea Sivuja sekä tulostaa Sivuja tai Sivujen osia omaa henkilökohtaisesta käyttöä varten.

3. Käyttäjän vastuu

Käyttäjä vastaa näiden ehtojen, lainsäädännön, viranomaismääräysten tai hyvän tavan vastaisesta palvelun ja sen sisältämän aineiston käytöstä palveluntuottajille tai kolmannelle osapuolelle aiheutuneesta vahingosta. Tekijänoikeudellisesta korvausvelvollisuudesta säädetään tekijänoikeuslain 7 luvussa ja rikosoikeudellisesta rangaistuvastuusta tekijänoikeuslain 7 luvussa sekä rikoslain (39/1889) 49 luvussa.

4. Palveluntuottajan vastuu

Palvelun tiedot toimitetaan sellaisena kuin ne ovat. Palveluntuottaja ei takaa sitä, että Palvelua voidaan käyttää keskeytyksettä tai virheettömästi. Palveluntuottaja ei anna mitään takuuta Palvelun saatavuudesta, oikeellisuudesta, luotettavuudesta tai sisällöstä eikä sisällön soveltumisesta johonkin tiettyyn tarkoitukseen. Palveluntuottaja ei siten vastaa tarjotun Palvelun tai sen keskeytymisen aiheuttamista välittömistä tai välillisistä vahingoista, kuluista tai menetyksistä. Palveluntuottaja pidättää itselleen oikeuden tehdä Palveluun muutoksia tai rajoittaa siihen pääsyä milloin tahansa.

5. Evästeet

Palveluntuottaja käyttää evästeitä Palvelussa. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka verkkopalvelin tallentaa kiintolevyllesi. Evästeet sisältävät tietoja, joita voi lukea siihen verkkoalueeseen kuuluva verkkopalvelin, joka loi evästeen sinulle. Palveluntuottaja saattaa sijoittaa Palveluunsa myös kolmansien osapuolien evästeitä, joiden avulla voidaan laatia tilastoja. Palveluntuottaja kieltää kolmansia osapuolia selvittämästä käyttäjien henkilötietoja Palvelunsa evästeiden avulla. Käyttäjä voi joko hyväksyä tai torjua evästeet. Mikäli Käyttäjä ei torju evästeitä, Käyttäjä on hyväksynyt niiden käytön. Useimmat Internet-selaimet hyväksyvät evästeet automaattisesti, mutta yleensä voit muokata selaimesi asetuksia halutessasi torjua evästeet. Evästeiden torjuminen voi aiheuttaa Palvelun tai sen osan toimimattomuuden.

6. Palvelun toimintojen muuttaminen

Palveluntuottajalla on oikeus muuttaa palvelun sisältöä, toimintaa ja näitä käyttöehtoja palvelun kehittämiseksi tai muusta tarpeellisesta syystä.

7. Riitojen ratkaiseminen

Palvelun käyttöä koskevat erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan osapuolten välisin neuvotteluin. Jos erimielisyyttä ei neuvotteluissa saada ratkaistua, riita ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa noudattaen Suomen lainsäädäntöä.

MPK, satamaa.
Aluksen korkeus: metriä
Etsi satamia valitulle etapille antamalla hakuehdot.
Tavoite-etäisyys:

Kartan tyyppi:
Aluksen korkeus:

Avaa sataman tiedot
Lisää matkasuunnitelmaan
SULJE

Sisäänkirjautuminen

(älä aseta julkisella tietokoneella)

Salasana tai käyttäjätunnus unohtui?

Salasanan palautus

Lähetämme ohjeet uuden salasanan asettamiseen sähköpostitse. Sähköpostiosoitteen on oltava sama, jonka olet tallentanut Vertin käyttäjätiliin.

Salasanan vaihto

Anna uusi salasana kahteen kertaan.

Suodata kartalla esitettäviä satamia valitsemalla tarvitsemasi palvelut. Valitsemasi palvelut vaikuttavat myös reitityksessä haettaviin satamiin.

Satama
Hyvinvointi ja viihtyminen
Liikenneyhteydet
Veneen ylläpito ja huolto
Viesti